Přeskočit na obsah
Domů » Jan Skopeček

Jan Skopeček

O soukromém vlastnictví

Jan Skopeček, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

„Ideálem je pro mě malý stát s minimem přerozdělování…, stát, který neklade svým občanům překážky v podobě regulací, nařízení a zbytnělé byrokracie. Stát, který je složen z individuálních svobodných občanů respektujících hodnoty, jako je úcta k tradiční rodině, soukromému vlastnictví a osvědčeným tradicím zděděným od předchozích generací. Za nejúspěšnější, nejefektivnější a blahobyt přinášející systém považuji kapitalismus.“

O regulacích

Jan Skopeček, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

Velmi rád vyjadřuji podporu kandidátům jesenické ODS v nadcházejících komunálních volbách. Osobně je dobře znám, mají vizi i schopnosti pracovat na rozvoji svého města. Přitom jsou věrni zásadám odpovědného hospodaření, individuální svobody a minima regulací i na úrovni komunální politiky. Prostě dobrá volba! Rád jim budu pomáhat v průběhu celého volebního období.

O pokladníkovi místního sdružení

Jan Skopeček, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR:

„Věřím, že Sandra bude zodpovědně plnit nejen náročnou funkci „místní ministryně financí“ 🙂 ale zejména, ze své zkušenosti z rady místního sdružení, jejíž součástí je již druhým rokem, může skvěle uplatnit v práci pro zastupitelstvo města Jesenice.“

Jan Skopeček, Vojtěch Munzar a Jiří Havránek přijeli podpořit jesenickou ODS

Změníme Jesenici z místa, kde se dobře přespává, na město, kde se dobře žije! Bez Vaší podpory to ale nepůjde. Přijďte prosím v pátek a v sobotu – 23. a 24. září – k volbám a podpořte kandidátku jesenické ODS. My Vám slibujeme, že budeme jednat odpovědně, kompetentně a profesionálně při prosazování místní politiky, s pokorou k Vám voličům, ale i k Jesenici, která je naším společným domovem. Děkujeme za podporu Janu Skopečkovi, místopředsedovi Poslanecké sněmovny PČR, Vojtěchu Munzarovi a Jiřímu Havránkovi, našim poslancům PČR. 

O obecné podpoře

 Jan Skopeček, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

Zdeňku znám již mnoho let jako zastupitelku města, která si stojí za svým a pro místní ODS pracuje již skoro 30 let. Jsem přesvědčen, že jí voliči dají možnost pokračovat dále a má moji plnou podporu.

Komunální volby 2022 - ODS Jesenice - www.odsjesenice.cz

Proč volit jesenickou ODS?

Neslibujeme modré z nebe ani neříkáme, že vše, co se v Jesenici dosud udělalo, je špatně. Naopak navazujeme na to, co už se podařilo, co je prospěšné a pro budoucnost Jesenice – z našeho pohledu – zásadní. Většina z nás žije v Jesenici celý život, máme tu své rodiny a blízké a není nám jedno, co se v našem, rychle rostoucím, městě děje.